Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 43
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
40934080: Andrej Sedlačko EQUIŠPORT
33016780: Anna Mudrončíková
31604897: BOBELL, s.r.o.
37575317: Dalibor Belluš
44683511: Dalibor Janči
41418221: Dušan Málik
10861459: Emil Jozefko - E K V
36026484: EURO - MINERÁL, a.s.
40401758: Ing. Margita Janíčková FM DESIGN
41902998: Ivan Koreň
40401278: Ján Bocko
41420471: Ján Bôrik
37041631: Ján Čenger
43718558: Ján Kramárik
43168761: Ján Maroš
43269460: Ján Potkan
41417411: Ján Túry
43276628: Jaroslav Mrázik
17788358: Jiří Böhm
33031797: Jozef Lehotský